Casa De Cultură a Sindicatelor Oradea a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 396/22 februarie 1968 din fondurile sindicatelor.
 
 
Construcţia a fost finalizată în anul 1972 iar spectacolul de inaugurare intitulat "Sărbătoare-n casă nouă" a fost prezentat în data de 23 august 1972, fiind susţinut de artişti de prestigiu ai momentului şi culminând cu evoluţia de excepţie a ansamblului folcloric "Nuntaşii Bihorului".
 
 
Instituţia face parte din Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR) al cărei membru fondator este alături de celelalte 50 de Case de Cultură ale Sindicatelor din ţară.
Pe parcursul anilor s-au perindat pe scena Casei de Cultură cele mai prestigioase formaţii din România, cei mai renumiţi actori, artişti, interpreţi ai ţării, precum şi numeroase formaţii şi artişti celebri din străinătate.

De la înfiinţare s-au aflat la conducerea instituţiei şase directori:
Constantin Mălinaş, Gheorghe Tonea, Emil Chirilă, Mircea Tencuţiu, Constantin Serac şi Marius Creţu (foto).
 
 
Instituţia funcţionează în regim de autofinanţare pe mai multe direcţii de activitate:

- Spectacole şi activităţi culturale educative în scopul satisfacerii nevoii de cultură al diverselor categorii de public şi,

- Cursuri şi cercuri tehnico-aplicative de formare profesională şi reconversie socială,

- Conferinţe şi congrese interne şi internaţionale, întruniri şi dezbateri,
prezentări de afaceri, consultanţă pe diferite teme în conformitate cu principiile de drept internaţional, cenacluri literare, artistice şi teatrale,

- Festivaluri şi concursuri interne şi internaţionale,

- Proiecte şi cercetări socio-profesionale privind democraţia de drept, respectul drepturilor omului şi ale minorităţilor, progresul social, economic şi cultural promovând egalitatea tuturor cetăţenilor în drepturi,

- Expoziţii de artă tradiţională şi contemporană precum şi târguri de produse din toate domeniile.

 

Copyright 2013 by, Casa de Cultura a

Sindicatelor din Oradea

Toate drepturile rezervate

 

Created by Mediawork DS

Property of Veteran Media

 

 

Telefon: 0259 468 468 / 0359 401 283

Fax: 0359 401 094

Marius Cretu

email: office@ccsoradea.ro

www.ccsoradea.ro